Studieretningsprojekt

Studieretningsprojekt

SRP

2017 Læreplan

 

SRP – også kaldet studieretningsprojektet, er den store afsluttende opgave i 3g.

 

Alle elever skal skrive et studieretningsprojekt.

 

SRP skrives som hovedregel i to fag, hvori der skal indgå mindst et fag på A-niveau og et studieretningsfag (dette er oftest et A-fag). Opgaven skrives i forårssemesteret og forsvares ved en mundtlig prøve i eksamensperioden. Opgaven må max fylde 20 sider.

 

Eleverne bliver i de 3 gymnasieår forberedt til SRP i De Flerfaglige Forløb. Her arbejder eleverne på tværs af fagene med forskellige områder. I forbindelse med de flerfaglige forløb indgår 20 timers basal videnskabsteori, hvor eleverne arbejder med fagenes metode og forskellige begrebspar*. Her på Virum Gymnasium har vi 8 flerfaglige forløb, som fordeler sig således på de tre år:

 

1g: FF1: Studieretningspræsentationen, FF2: Et kreativt innovativt projekt med mindst et af de kunstneriske fag og FF3: DHO – dansk/historieopgaven. 8-10 sider med mundtlig evaluering.

 

2g: FF4: Et forløb med fokus på globalisering og arbejde med FN´s verdensmål, FF5: SRO – studieretningsopgaven. Her skal det ene fag være et studieretningsfag på A-niveau,
FF6: Studierejsen i 2g med to fag (valgfrit).

 

3g: FF7: Faglig tur med to fag som forberedelse til SRP og FF8: Studieretningsprojektet.

 

Med den flerfaglige progressionsplan opnår eleverne, gennem de tre gymnasieår, de kompetencer, der er nødvendige for at skrive og forsvare en større skriftlig opgave.

 

*VG arbejder med begrebspar, som de præsenteres i ‘Vidensmønstre – Basal videnskabsteori i STX’. Rangvid m.fl. 2019. Systime.

 

Se også Virum Gymnasiums FF-progressionsplan for 2019-2020 her

samt information om Metode og videnskabsteori i de flerfaglige forløb her