Samfundsfag

Samfundsfag C

2020 læreplan

 

I samfundsfag får du viden om og forståelse for danske og internationale samfundsforhold. Du kommer til at arbejde med politik, økonomi, sociologi og øvrige samfundsforhold. Det giver dig en forståelse for, hvordan samfundet påvirker dig, og hvordan du kan være med til at påvirke samfundet. Du bliver bedre til at forstå de mange informationer om samfundsforhold, du får fra bl.a. aviser, tv, radio og internettet. Derved bliver du også bedre til at diskutere samfundsforhold.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Samfundsfag B

2017 læreplan

 

Du vil på samfundsfag B få udvidet den viden om samfundsforhold, der står beskrevet under samfundsfag C. Du kommer omkring flere samfundsfaglige områder som fx EU, og kommer til arbejde med flere af fagets begreber og teorier. Og du vil blive endnu bedre til at anvende din samfundsfaglige viden. Du bliver fx trænet i at opstille samfundsfaglige problemstillinger og finde svarene på disse. Bl.a. ved at der i samfundsfag B bliver større fokus på metoder til at få viden om samfundsforhold.

 

  • Der er skriftlige afleveringer.
  • Der gives en mundtlig, men ikke en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Samfundsfag A

2017 læreplan

 

Vælger du samfundsfag A, kommer du til at dykke endnu dybere ned i teorierne om samfundet, og du kommer til at forholde dig til international politik i væsentligt højere grad end på samfundsfag C og B. Du vil også komme til at arbejde meget mere med samfundsfaglig skriftlighed. Vælger du samfundsfag A bliver du særdeles godt kvalificeret til studier med et højt samfundsfagligt indhold som fx politologi, sociologi, økonomi, jura og journalistik.

 

  • Der er skriftlige afleveringer.
  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 


På VG kan du få:

Samfundsfag på C-niveau:

Obligatorisk på STX.

 

Samfundsfag på B-niveau:

Som studieretningsfag på studieretningerne 11 og 12.

Som valgfag på studieretningerne 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11 13 og 14.

 

Samfundsfag på A-niveau:

Som studieretningsfag på studieretningerne 6, 7 og 8.