Retorik

Retorik C

2017 Læreplan

Retorik handler om at formidle og argumentere, så det overbeviser modtageren. Retorik gør dig bevidst om din egen arbejdsproces, så du bliver bedre til at strukturere og gennemarbejde dine egne produkter – både mundtligt og skriftligt. Du vil i retorik lære arbejdsmetoder som kan bruges i alle fag. I den mundtlige del af faget lærer du at holde oplæg eller taler, der fænger. Du vil blive styrket i at tale foran et publikum samt modtage og give konstruktiv kritik. I den skriftlige del af faget lærer du at skrive overbevisende tekster, der efterlader et indtryk hos læseren. Du vil også lære at arbejde over længere tid med en ytring – fra idéfase til det sidste punktum.

 

Retorik henter sit stof fra aktualiteterne, demokratiets mange medier, men også i den nære hverdag. Retorik er en gammel tradition men med et begrebsapparat der stadig er aktuelt. Derfor bruger vi den klassiske retorik som for pejlemærke for, hvad god retorik er og lader os inspirere heraf. I det daglige arbejde skal vi lære at vurdere god og dårlig retorik i forskellige ytringer og forstå deres rolle og hensigtsmæssighed i samfundet. Når vi arbejder med egenproduktion af fx taler eller debatindlæg, tager vi afsæt i teorien og bruger den i skriveøvelser, mundtlige oplæg eller kritikgivning. Du vil i løbet af året få opbygget en portfoliomappe med forskellige ytringer.

 

Du kan komme til mundtlig eksamen

Der gives én karakter

På VG kan du få:

Retorik på C-niveau:

Som valgfag.