Retorik C

2017 Læreplan

 

I retorik arbejder vi med at udarbejde, gennemskue og forstå retoriske ytringer i samfundet. Vi arbejder med at forstå retorikkens rolle i demokratiet og derigennem forstå, hvilke muligheder og ståsteder man som ung har for at udøve retorisk medborgerskab. Retorik henter sit stof fra aktualiteterne, demokratiets mange medier, men også fra den nære hverdag. Retorik er en gammel tradition men med et begrebsapparat, der stadig er aktuelt og anvendeligt. Vi arbejder med den klassiske retoriks teorier og begreber, når vi arbejder med at forstå retorikkens persuasio, men også når der skrives egne retoriske ytringer. Retorik er stærkt forankret i overbevisningskraft gennem argumentation, men i retorik i gymnasiet arbejder vi også med den overbevisende faglige formidling.

 

Retorik gør dig bevidst om din egen arbejdsproces, så du bliver bedre til at strukturere og gennemarbejde dine ytringer – både mundtligt og skriftligt. I den mundtlige del af faget lærer du at holde oplæg og taler, der overbeviser. Du vil blive styrket i at tale foran et publikum samt modtage og give konstruktiv kritik. I den skriftlige del af faget arbejder du i timerne med at skrive overbevisende tekster fra idéfase til det sidste punktum. Du vil i løbet af året få opbygget en portfoliomappe med de ytringer, du laver. Nogle af dem – debatindlæg eller taler – kan måske allerede have fundet vej ud i verden?

 

Du kan komme til mundtlig eksamen.

Der gives én karakter.

 

På VG kan du få:

Retorik på C-niveau:

Som valgfag.