Psykologi

Psykologi C

2017 Læreplan

 

I Psykologi C vil du lære om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du vil i undervisningen blive præsenteret for forskellige psykologiske teorier og metoder, som du vil bruge til at analysere og reflektere over psykologiske problemstillinger både hos det enkelte menneske og i samspillet mellem mennesker. Undervisningsmaterialet består hovedsageligt af psykologiske teorier fremstillet i lærebøger, som man anvender på empirisk materiale som cases, dokumentarfilm, psykologiske undersøgelser, avisartikler, osv. På C-niveau har du i snit 2 moduler om ugen.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Psykologi B

2017 Læreplan

Ud over at dykke nærmere ned i det ovennævnte indhold på C-niveauet vil fokus på B-niveau være på psykologifagets undersøgelsesmetoder, herunder konkret feltarbejde. Derudover vil din klasse få mulighed for at vælge mindst et selvvalgt emne inden for et felt, hvor psykologi anvendes i praksis – det kan f.eks. være sundhedspsykologi, psykiske lidelser, børne- og familiepsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, osv. På B-niveau har du i snit 4-5 moduler om ugen.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig 24 timers eksamen på baggrund af en synopsis.

 

På VG kan du få :

Psykologi på enten C- eller B-niveau som valgfag i 3.g.

B-niveau i 3g tæller for både C- og B-niveau