Psykologi

Psykologi C

2017 Læreplan

I Psykologi C vil du lære om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig. Du vil i undervisningen blive præsenteret for forskellige psykologiske teorier og metoder, som du vil bruge til at analysere og reflektere over psykologiske problemstillinger både hos det enkelte menneske og i samspillet mellem mennesker. Undervisningsmaterialet består hovedsageligt af psykologiske teorier fremstillet i lærebøger, som man anvender på empirisk materiale som cases, dokumentarfilm, psykologiske undersøgelser, avisartikler, osv.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Psykologi B

2017 Læreplan

Ud over at dykke nærmere ned i det ovennævnte indhold på C-niveauet vil fokus på B-niveau være på psykologifagets undersøgelsesmetoder, herunder konkret feltarbejde. Derudover vil din klasse få mulighed for at vælge mindst et selvvalgt emne inden for et felt, hvor psykologi anvendes i praksis – det kan f.eks. være sundhedspsykologi, psykiske lidelser, børne- og familiepsykologi, idrætspsykologi, mediepsykologi, osv.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen på baggrund af en synopsis.

 

På VG kan du få:

Psykologi på C-niveau:

Som valgfag.

 

Psykologi på B-niveau:

Hvis man har haft psykologi i 2g, kan man vælge at hæve sit C-niveau til B-niveau i 3g. Dette er dog ikke en mulighed på alle studieretninger.