Naturgeografi

Naturgeografi

Naturgeografi C

2017 Læreplan

Menneskeskabte klimaændringer eller naturlige variationer? Hvordan opstår en tsunami? Hvorfor vokser Island 2 cm årligt? Hvad sker der når regnskoven forsvinder?

 

Disse spørgsmål og mange andre besvares på naturgeografi C. Du får basisviden om og forklaring på mange naturfænomener og bæredygtig udvikling – dels ved at læse, høre og diskutere med læreren og de andre i klassen, dels ved at udføre mange små og enkelte lidt større forsøg.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Naturgeografi B

2017 Læreplan

På naturgeografi B bygges der ovenpå den viden og de metoder, du har lært på C niveau.

 

Du vil arbejde mere selvstændigt med projekter, og udføre flere forsøg og undersøgelser både hjemme og i felten.

 

Den viden du erhverver dig skal du bruge på en kreativ måde. Fx kan du opstille forslag til løsning af fødevareforsyningerne i ulandene, optimering af byudvikling eller opstille et forsøg der belyser hvordan energiproblemer kan løses.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Naturgeografi på C-niveau:

På studieretningerne 7, 8, 9, 10, 11 , 12 og 13.

Desuden kan du vælge det som valgfag i 3g.

 

Naturgeografi på B-niveau:

På alle studieretninger skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, som du får i 3g.

Du kan altså få Naturgeografi B på alle de studieretninger, hvor du har haft det på C niveau.