Matematik

Matematik

Matematik CLæreplan

På C-niveau lærer du at analysere simple grundlæggende problemstillinger fra omverdenen, andre fag, samfundsdebatter eller privatliv. Til dette formål skal du lære matematikkens sprog, hvor man bruger variable og ligninger. Du lærer bl.a. den teori, der skal til, for at besvare følgende spørgsmål:

 

Hvordan beregner man vinklerne i en trekant, når man kender sidelængderne?
Hvorfor svarer en årlig stigning på 6 % til en stigning på 79 % over 10 år?

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Matematik BLæreplan

Matematik er uundværlig i naturvidenskab, samfundsvidenskab og mange erhverv. På B-niveauet arbejder du med modellering og anvendelser af matematik. Du opnår herved kompetencer til at kunne gennemføre videregående uddannelser, hvor matematik indgår. Vigtige emner som differential- og integralregning bliver introduceret, og du vil få indsigt i de statistiske metoder, der ligger bag opinionsundersøgelser.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

Matematik ALæreplan

På A-niveau kommer der nye emner som vektorregning og rumgeometri. Du skal arbejde mere selvstændigt med modellering og anvendelser af matematik. Herved opnår du kompetencer til at kunne gennemføre længerevarende matematikholdige uddannelser. Endelig lægges der mere vægt på fagets abstrakte natur, hvor det er nødvendigt med præcise definitioner og velformulerede beviser.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Matematik på B-niveau:

Obligatorisk på STX. Dog kan man få Matematik C, hvis man har 4 sprog eller 3 sprog i kombinationen AAB.

 

Matematik på A-niveau:

Som studieretningsfag på studieretningerne 1, 2, 3, 4, 6 og 17.

Som valgfag på alle øvrige studieretninger.