Matematik

Matematik C

2017 Læreplan

På C-niveau lærer du at analysere simple grundlæggende problemstillinger fra omverdenen, andre fag, samfundsdebatter eller privatliv. Til dette formål skal du lære matematikkens sprog, hvor man bruger formler med symboler, variable og løser ligninger. Du lærer bl.a. den teori, der skal til, for at besvare følgende spørgsmål:

 

Hvordan beregner man vinklerne i en trekant, når man kender sidelængderne?
Hvorfor svarer en årlig stigning på 6 % til en stigning på 79 % over 10 år?

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Matematik B

2017 Læreplan

 

B-niveauet har fokus på anvendelser af matematik og giver dig et matematisk grundlag, som du kan anvende til at forstå, beskrive og besvare spørgsmål inden for naturvidenskab, teknologi, samfundsvidenskab og kultur.

 

Samtidigt giver niveauet dig tilstrækkelige faglige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse med betydelig vægt på anvendelse af matematik.

 

Vigtige emner er differentialregning, sandsynlighedsregning og statistiske metoder og begreber.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

Matematik A

2017 Læreplan

A-niveau giver dig kompetencer til at forstå, formulere og behandle problemer i relation til omverdensfænomener, såvel som viden om og kundskaber til at operere med det abstrakte matematisk ræsonnement og den logisk tankegang.

Du bliver i stand til at kunne forholde sig kritisk til og vurdere andres brug af matematik og opnår tilstrækkelige faglige kompetencer til at kunne gennemføre en videregående uddannelse med betydelig matematikteoretisk indhold.

 

Blandt nye emner er funktioner af to variable, vektorfunktioner og differentialligninger af første orden.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Matematik på B-niveau:

Obligatorisk på STX. Dog kan man få Matematik C, hvis man har 4 sprog eller 3 sprog i kombinationen AAB.

 

Matematik på A-niveau:

Som studieretningsfag på studieretningerne 1, 2, 3, 4, 6 og 17.

Som valgfag på alle øvrige studieretninger.