Kemi

Kemi C

2017 Læreplan

På Kemi C vil du komme til at lære om atomerne og deres evne til at danne kemiske forbindelser med hinanden. Du vil se eksempler på, hvordan kemien anvendes i vores hverdag. Du vil lære noget grundlæggende om simple kemiske reaktioner, og du vil lære at udføre beregninger med relation til kemi. Du skal selv arbejde med kemien ved at udføre en række små og lidt større eksperimenter.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen, hvor du skal udføre eksperimentelt arbejde.

 

Kemi B

2017 Læreplan

På Kemi B vil du bl.a. få en ret grundig indføring i en række kemiske emner som fx organisk kemi, kemisk ligevægt og syre-basekemi, hvorved du lettere vil kunne beskrive og forstå kemiske fænomener og egenskaber, som du kan støde på i din hverdag. Ved at arbejde mundtligt, skriftligt og eksperimentelt med kemiske problemstillinger, vil du få en bred forståelse af kemiske sammenhænge.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Kemi A

2017 Læreplan

På Kemi A vil du både med hensyn til teori og til eksperimentelt arbejde komme til at arbejde mere selvstændigt med faget. Du vil få en både bred og detaljeret indsigt i mange kemiske problemstillinger, og du vil lære at kunne kombinere forskellige kemiske sammenhænge. Du vil desuden opleve, at de store kemiske emneområder, som fx organisk kemi, spektroskopi, syre-basekemi og kemisk ligevægt, vil blive afrundet. Du vil i høj grad komme til at udnytte din kunnen indenfor matematik ved såvel databehandling af resultaterne fra kemiske eksperimenter som ved almindelige beregninger.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og/eller skriftlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Kemi på C-niveau:

På studieretningerne 6, 13 og14.

Desuden kan du vælge det som valgfag.

 

Kemi på B-niveau:

Som studieretningsfag på studieretningen 1, 2 og 5.

Som valgfag på studieretningerne 6, 13 og14.

 

Kemi på A-niveau:

Som studieretningsfag på studieretningen 3.

Som valgfag på studieretningerne 1, 2, 4 og 5.