Innovation

Innovation C

2017 Læreplan

 

Lær at starte din egen virksomhed:
I innovationsfaget lærer du at arbejde systematisk og kreativt med ideudvikling som fundament for opstart af egen virksomhed. Du skal kunne redegøre for grundlæggende innovationsbegreber. Du skal blive i stand til at anvende kreative teknikker til udvikling af forretningsideer. Du skal kunne redegøre for forretningsmodeller som grundlag for en virksomheds overlevelse. Du skal kunne anvende en relevant forretningsmodel som styringsredskab af egen virksomhed. Du skal kunne forklare, hvordan nye ideer til produkter og serviceydelser spredes indenfor en branche samt mellem brancher. Du skal blive i stand til at kombinere grundlæggende ideer om teamsamarbejde og teammedlemmers roller ved opstart af egen virksomhed.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Innovation på C-niveau:

Som valgfag.