Idræt

Idræt C

2017 Læreplan

Hvordan kommer man godt i gang med at løbetræne? Hvordan spiller man Ultimate? Hvad er en herremølle?

 

Alle elever på STX har obligatorisk idræt på C-niveau og her får du svaret på disse spørgsmål og mange flere. Du kommer til at lære din krop at kende ved at spille bold, danse, slå kolbøtter, løbe, sejle i kano, lave opvarmnings- og grundtræningsprogrammer og i 3g et personligt træningsprogram.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til praktisk/mundtlig eksamen.

 

Idræt B

 

2017 Læreplan

Hvis du vælger Idræt B, får du idræt 2-3 moduler ekstra om ugen, hvoraf det ene er et teorimodul. Ligesom på C-niveau vil du komme til at prøve forskellige boldspil, dans samt fx svømning, friluftsliv, vintersport, badminton og tennis. På B-niveau får du mulighed for at komme mere i dybden med emnerne, samtidig med at du også får mere indgående, teoretisk kendskab til anatomi, fysiologi, idrætshistorie og samfunds- og sundhedsmæssige idrætsperspektiver.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til praktisk/mundtlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Idræt på C-niveau:

Obligatorisk på STX.

 

Idræt på B-niveau:

Som valgfag på alle studieretninger.

 

Hvad laver vi i idræt?

I idrætsfaget er omdrejningspunktet naturligvis krop, sport og bevægelse, hvilket alle moduler handler om, på den ene eller anden måde. Derfor er idræt et af gymnasiets mest alsidige fag, da der, udover en både teoretisk og praktisk dimension, arbejdes på tværs af de tre fakulteter; naturvidenskab, humaniora og samfundsvidenskab.

 

Det er også gennem idrætsfaget, at der er mulighed for at deltage i interne skoleturneringer, som fx fodbold og badminton, samt de eksterne turneringer, hvor der dystes mod andre gymnasier i nærområdet. Hvis man går videre fra de regionale turneringer, kommer man videre til de nationale finaler. VG plejer at stille konkurrencedygtige hold, inden for de fleste større sportsgrene, hvor der afholdes konkurrencer. Det er en god og sjov måde at møde gymnasieelever fra andre gymnasier på.