Filosofi

Filosofi

Filosofi C

2017 Læreplan

I filosofi undersøger vi en række spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber: Hvad er det gode samfund? Er der grænser for, hvad vi kan vide? Har mennesket en fri vilje? Og er der en mening med tilværelsen? Disse spørgsmål knytter vi til en række aktuelle problemstillinger og cases inden for emner som kærlighed og køn, kunstig intelligens, overvågning, stress og eksistentielt livsmod, demokrati i en globaliseret verden, indvandring osv.

 

I faget vil du blive præsenteret for forskellige filosofiske teorier om menneske, samfund, natur og teknologi. Disse teorier vil du skulle anvende i dine undersøgelser af og refleksion over filosofiske problemstillinger.

 

Aktiviteter i faget er bl.a. undersøgelser af filosofiske problemstillinger, tekstlæsning, projektarbejde og debat. I vores arbejde læser vi filosofiske tekster, og vi inddrager cases i form af fx avisartikler, film og lignende.

 

De spørgsmål, vi behandler i filosofi, er almene – de gælder den menneskelige tilværelse og knytter sig til alle fag og videnskaber. Du vil derfor også opleve, at filosofi ikke blot er et fag, som indgår i samspil med alle andre fag i gymnasiet, men at der også er masser af filosofisk tænkning på de videregående uddannelser og generelt i alle aspekter af tilværelsen.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Filosofi på C-niveau:

Som valgfag.

 

Billede: Platons hulelignelse i en moderne fremstilling. Plato’s Cave, oliemaleri af L. Hamill, 2013.