Filosofi

Filosofi

 

2017 Læreplan

 

I filosofi undersøger vi en række spørgsmål, som er grundlæggende for den menneskelige tilværelse og for alle fag og videnskaber: Hvad er det gode samfund? Er der grænser for, hvad vi kan vide? Har mennesket en fri vilje? Og er der en mening med tilværelsen? Disse spørgsmål knytter vi til en række aktuelle problemstillinger og cases inden for emner som kærlighed og køn, kunstig intelligens, overvågning, stress og eksistentielt livsmod, demokrati i en globaliseret verden, indvandring osv.

 

I faget vil du blive præsenteret for forskellige filosofiske teorier om menneske, samfund, natur og teknologi. Disse teorier vil du skulle anvende i dine undersøgelser af og refleksion over filosofiske problemstillinger.

 

De spørgsmål, vi behandler i filosofi, er almene – de gælder den menneskelige tilværelse og knytter sig til alle fag og videnskaber. Du vil derfor også opleve, at filosofi ikke blot er et fag, som indgår i samspil med alle andre fag i gymnasiet, men at der også er masser af filosofisk tænkning på de videregående uddannelser og generelt i alle aspekter af tilværelsen.

 

  • Du kan vælge filosofi som valgfag på C-niveau.
  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Hvordan arbejder vi i filosofi?

 

Aktiviteter i faget er bl.a. undersøgelser af filosofiske problemstillinger, tekstlæsning, projektarbejde og diskussion. I vores arbejde læser vi filosofiske tekster, og vi inddrager cases i form af fx avisartikler, film og lignende.

 

Samarbejdspartnere

 

Hvert år deltager vi i den danske filosofiolympiade. Læs evt. mere her: Dansk Filosofiolympiade.

Vi får ofte besøg af gæsteforelæsere, fx filosoffer fra Forskningsgruppen for Etik og Retsfilosofi på Roskilde Universitet.