Design & Arkitektur

Design & Arkitektur C

 

2017 Læreplan

Såvel design som arkitektur er noget, vi alle uafbrudt gør brug af i hverdagen – men hvilke idéer ligger bag deres udformninger og hvordan kan du selv lave et fedt design? Det kan du lære i dette nye spændende valgfag, som er et af de 5 kunstneriske fag, du kan vælge på C-niveau i 1g.

 

Design & Arkitektur er et kreativt og innovativt fag, hvor designprocessen står i centrum. Her vil du få forskellige redskaber til at tænke nyt, eksperimentere og komme med løsningsforslag til aktuelle problemstillinger. Dertil hører viden om teori, kendskab til historie og ikke mindst fordybelse i praktiske metoder, hvor du selv gør erfaringer med designprocessen. Hvad enten vi beskæftiger os med produktdesign, kommunikationsdesign eller arkitektur, så afprøver du sammenhængen mellem form, funktion og kommunikation, således at du kan forholde dig reflekterende til andres og egne designprodukter.

 

Ofte vil det være valgfrit, om du vil arbejde med hånden eller med et computerprogram. Du vil både arbejde individuelt, men også i teams, som det er typisk også for professionelle. Typisk vil du selv være med til at formulere dine projekter og hvordan løsningen kommer til at se ud. Alle dine arbejder skal samles i en portfolio, der danner udgangspunkt for en evt. mundtlig eksamen.

 

Der kræves ingen forudsætninger, for at deltage i faget. Det er især din motivation og engagement, der driver din faglige udvikling.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Design & Arkitektur på C-niveau: Som kunstnerisk fag i 1g eller som valgfag i 3.g.

Design & Arkitektur på B-niveau: i 3.g kan du løfte faget, hvis du har haft C-niveauet i 1.g