Bioteknologi

Bioteknologi A

2017 Læreplan

Bioteknologi handler om at forstå og manipulere de små byggeklodser i levende organismer. Eksempler på dette kunne være:

 

  • Brugen af stamceller og genterapi til behandling af mennesket.
  • Fremstilling og udvikling af lægemidler.
  • Fremstilling og kloning af genmodificerede dyr til brug som sygdomsmodeller.
  • Gensplejsning af mikroorganismer til produktion af enzymer eller lægemidler.
  • Mikroorganismer og kampen mod antibiotikaresistens.
  • Genmodificerede fødevarer.
  • Brugen af mikroorganismer i fremstilling af fx øl og yoghurt.
  • Kunstig befrugtning og muligheden for udvikling af ”det perfekte menneske”.

 

Emnerne inkluderer en grundig behandling af de indgående kemiske stoffers struktur, egenskaber og reaktioner. Desuden er der fokus på hvorledes nye bioteknologiske metoder anvendes til opnåelse af ny viden.

 

Et eksempel kunne være undersøgelse af hvordan gener påvirker vores sundhed og risiko for at udvikle sygdomme. Fx er Alzheimers en sygdom, hvor man med nye sekventeringsteknikker lige nu arbejder på at kortlægge og finjustere hvilke gener der disponerer for sygdommen. På denne baggrund kan vi analysere strukturen af udvalgte enzymer i hjernen med hensyn til deres bindingslomme, enzymaktivitet og substrater for på den måde at forstå de molekylære mekanismer bag sygdommen. Slutteligt ses der på hvorledes kostens sammensætning menes at kunne påvirke tarmfloraen og dennes direkte indflydelse på hjernen.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

På VG kan du få:
Bioteknologi på A-niveau:

På studieretning 4.

 

Hvad laver vi i bioteknologi?

I bioteknologi arbejder du med en eksperimentel tilgang til faget med forsøg, undersøgelser og observationer. Ud fra det arbejder du med fagets teoretiske baggrund og forholder dig til centrale problemstillinger knyttet til faget. Du skal anvende din viden i arbejdet med forskellige områder som for eksempel sundhed og sygdom, miljø, fødevareteknologi og bæredygtig produktion.

 

Faget ser især på sammenhænge mellem struktur og funktion på alle organisationsniveauer. Overordnet bygger bioteknologi på grundlæggende biologisk viden om cellens opbygning og funktion, kemisk viden om stoffers struktur og egenskaber i forhold til biologiske systemer og bioteknologiske metoder, der blandt andet anvendes inden for forskningsområderne som sundhed, medicin, fødevareproduktion, miljøbeskyttelse og produktion. En naturlig del af faget er de naturvidenskabelige metoder med vægt på bioteknologi. Bioteknologi fås i studieretning nummer 2 og arbejder sammen med mange af skolens andre fag, f. eks matematik, fysik og historie. Der vil i studieretningen indgå forløb, hvor der er samspil mellem bioteknologi A og matematik fx ved modellering og ved statistisk databehandling af eksperimentelle data.