Biologi

Biologi C 

2017 Læreplan

Hvordan kommer man i god form? Hvorfor er det oftest drenge, der bliver farveblinde? Hvorfor er sex en nyttig opfindelse? Hvordan skal fremtidens natur se ud? Forståelse af vores omverden og os selv er en central del af biologiundervisning på VG. På biologi C får du en grundlæggende viden om sundhed, natur, genetik og bioteknologi. Du skal sammen med din klasse lave iagttagelser og øvelser og lære at tolke resultaterne. Herigennem vil du også få indsigt i de metoder, der anvendes i biologi.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Biologi B

2017 Læreplan

På B-niveau skal du have biologi 2- 3 gange om ugen og lave flere forsøg. Her fordyber du dig i gamle såvel som nye emner. Du vil bl.a. lære, hvordan kroppen bekæmper en infektion og diskutere mulighederne for at helbrede sygdomme ved hjælp af stamceller. Skriftlige hjemmeopgaver hjælper på din forståelse af de biologiske sammenhænge og begreber.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

 

Biologi A 

2017 Læreplan

På A-niveau arbejder du mere selvstændigt. Du får ny indsigt ved at kombinere forskellige biologiske sammenhænge og dit overblik øges. Du skal arbejde med problemstillinger indenfor sundhed, medicin, miljø, biologisk produktion og bioteknologi.

 

  • Der gives en mundtlig og en skriftlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

På VG kan du få:

Biologi på C-niveau:

Obligatorisk på VG i 1g.

 

Biologi på B-niveau:

På alle studieretninger skal du vælge et naturvidenskabeligt fag på B-niveau, som du får i 3g.

 

Biologi på A-niveau:

På studieretning 5.