Billedkunst

Billedkunst C

2017 Læreplan

Visuelle indtryk præger vores hverdag, det være sig online såvel som i gadebilledet og på de fine museer. Kunst og visuelle indtryk er ofte et udtryk for den tid de er produceret i, og kan have forskellige formål: at påvirke dine følelser, at overbevise dig om bestemte sandheder eller at få dig til at undres. Alt dette kan du lære noget om i dette kreative valgfag, som er et af de 5 kunstneriske fag, du kan vælge på C-niveau i 1g.

 

Billedkunst er et kreativt fag, hvor teori og praksis vægtes nogenlunde lige højt. Du kan f.eks. både lære noget om tegneteknikker og skulle prøve dem af selv. Vi arbejder med mange forskellige materialer og genrer, bl.a. maleri, ler, linoleumstryk og installationskunst. Vi arbejder både i hånden og digitalt og Arkitektur og modelbyggeri er også en del af faget. Målet er at give dig viden om hvornår, hvordan og hvorfor forskellige typer kunst er blevet skabt og gøre dig bedre i stand til selv at skabe ny, original og spændende kunst.

 

Alle dine arbejder i løbet af året skal samles i en portfolio, der danner udgangspunkt for en evt. mundtlig eksamen. Som afslutning på året laves et længere selvstændigt eksamensprojekt, der også er en del af en evt. mundtlig eksamen.

 

Der kræves ingen forudsætninger, for at deltage i faget. Det er især din motivation og engagement, der driver din faglige udvikling.

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

Billedkunst B

2017 Læreplan

Meget er lig med billedkunst som du kender det fra 1g. Men på dette niveau fordyber du dig i fagets forskelligheder, og skal derved kunne mere på såvel det teoretiske som det praktiske plan. Desuden omfatter det hvordan og hvorfor der arbejdes på et museum, og om det at være kurator (dvs. udstillingsarrangør, dvs. hvordan organiseres og sammensættes et udstillingskoncept).

 

Der afsluttes med et personligt projekt.

 

Er det sjovere? Det er i hvert fald heller ikke kedeligere!

 

  • Der gives en mundtlig karakter.
  • Du kan komme til mundtlig eksamen.

På VG kan du få:

Billedkunst på C-niveau: Som kunstnerisk fag i 1g eller som valgfag i 3.g.

Billedkunst på B-niveau: i 3.g kan du løfte faget, hvis du har haft C-niveauet i 1.g