Klagevejledning

 

Hvis du ønsker at klage over en af dine afsluttende standpunktskarakterer eller eksamenskarakterer – skriftlig eller mundtlig – skal du være opmærksom på, at der er en klagefrist på to uger fra den dag, hvor du har fået offentliggjort din karakter. Det gælder både afsluttende standpunktskarakterer og eksamenskarakter.

 

En klage skal altid være skriftlig, velbegrundet og skal indeholde flg.:

 

 • være individuel og velbegrundet
 • kan vedrøre
  • eksaminationsgrundlaget,
  • prøvens forløb eller
  • bedømmelsen af din præstation
 • en så præcis beskrivelse som muligt over hvad det er du klager over.
  • Vær opmærksom på at du ikke kan sammenligne din karakter med andre elevers eller henvise til, at du plejer at få en bedre karakter. Du kan ej heller inddrage andres vurdering af din opgave/karakter.
 • en beskrivelse af din præstation og hvorfor du mener, at du er fejlbedømt.
  • Henvis til de faglige mål for faget, og beskriv hvorfor og hvordan du mener, at de er opfyldt.

 

Er ovenstående ikke opfyldt har gymnasiet pligt til at afvise klagen som åbenbar grundløs.

 

Klagen sendes til rektor Mette Kynemund på mk@edu.virum-gym.dk

 

Klagesager følger et helt fast mønster, som er fastlagt af Undervisningsministeriet. Hvis gymnasiet skønner, at en eksamensklage ikke skal afvises, så skal gymnasiet undersøge, hvad der er foregået ved fx at bede eksaminator og censor om en udtalelse. Disse læser altid din klage. Efterfølgende får du som klager mulighed for at kommentere sådanne udtalelser, inden gymnasiet afgør sagen. Det er altid gymnasiet, der afgør klagesager.

 

Der kan klages over gymnasiets afgørelser til Undervisningsministeriet (Styrelsen for Undervisning og Kvalitet), hvis du mener, at gymnasiet ikke har overholdt gældende regler.

 

Se i øvrigt Undervisningsministeriets klagevejledning vedrørende prøver her.

 

Vedrørende klager over årskarakterer, se her.

 

Link til Eksamensbekendtgørelsen.