Information om regler og rammer for eksamen samt klagevejledning kan findes til højre på denne side.