Digital Dannelse

Digital Dannelse

Digital Dannelse på VG

 

Eleverne på Virum Gymnasium skal ligesom alle andre kunne begå sig på digitale medier i en lang række forskellige sammenhænge i samfundet. Det er derfor vigtigt at tilegne sig digitale kompetencer.

 

Virum gymnasium orienterer sig i den digitale udvikling og deltager aktivt i at arbejde med digitale kompetencer. Eleverne på VG bliver derfor både undervist i at arbejde med de digitale mediers muligheder og begrænsninger i fagundervisningen, ligesom de har ‘Digital dannelse’ på skoleskemaet.

 

Der arbejdes bl.a. med temaer som:

Multitasking – digitale forstyrrelser. Det at have en skærm tilgængelig hele tiden, potentielt at være i kontakt med kammerater hele tiden, også i undervisningen har konsekvenser for for koncentrationen og indlæringen. Eleverne præsenteres for materiale om, hvordan hjernen og koncentrationen påvirkes, ligesom en lille test giver syn for sagen.

I 2.g undervises eleverne i ‘digitale fodspor’. De aftryk vi alle hele tiden afsætter når vi er på nettet og sociale medier. Vi kommer bag om betingelserne for brug af sociale medier og diskuterer, hvordan de oplysninger vi giver adgang til om os kan bruges.

Derudover har alle klasser på 2.-årgangen moduler om de rammer, regler og love der er omkring deling af materiale på bl.a. de sociale medier og internettet. Det handler udover netetik – konkret om, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er. Det er vigtigt for Virum Gymnasium, at eleverne får viden om både personlige og juridiske konsekvenser af at dele og sprede materiale om andre.

På alle årgange arbejdes der i forbindelse med de store skriftlige opgaver med informationssøgning, referencer, plagiat og kildeangivelse. Målet er at eleverne får en forståelse for, hvordan de finder, vurderer og anvender materiale til opgaverne. Hvor vigtigt det er at vurdere materialet korrekt, i forhold til hvordan det skal anvendes, samt henvise korrekt til kilderne og derved undgå plagiat.