DHO – Virtuelt skriveværksted – 2020

DHO – Virtuelt skriveværksted – 2020

1.G’ernes DHO-forløb strækker sig over flere uger i år, end det plejer at gøre. Dels pga. ekstra vejledningsdage i uge 20 og dels pga. Kristi Himmelfartsferien i uge 21.

 

14. og 15. maj, uge 20: Virtuelle vejledningsdage
Eleverne skal arbejde i deres VG-log og sørge for, at indkredsningen af opgaven er klar.

 

18.-26. maj, uge 21 og 22: Skrivedage

 

Eleverne er blevet forberedt i deres virtuelle undervisning til at skrive deres første større skriftlige opgave og har skrive-fri.

 

Der er virtuelt skriveværksted i teams, som eleverne kan være en del af i hele skriveperioden.

AZ er på hele perioden og besvarer spørgsmål vedr. formalia, noter, litteraturliste osv.

Både dansk- og historielærere vil på skemalagte tidspunkter besvare faglige spørgsmål.

Gymnasiets skrivevejledere vil også være på til at besvare opgaverelaterede spørgsmål.

 

Tidsplan:

18.-20. maj:
Dansklærere:
MG: 18.-19. maj kl. 12-13.30
MS: 20. maj. kl. 10-13
JR: 19.-20. maj kl. 12-14
Historielærere:
JP: 18. + 20. maj kl. 10-12
KF: 18.-20. maj kl. 10-12
PG: 18. + 19. maj kl. 12-13.30
Studiebibliotekar:
AZ: Alle dage kl. 10-14
skrivevejledere:
TJ: Mandag d. 18. maj: kl. 9-12
AJ: Onsdag d. 20. maj: kl. 9-12

25. og 26. maj: AZ begge dage kl. 10-14