DHO – Skriveværksted – 2024

DHO – Skriveværksted – 2024

1.G’ernes DHO-opgave skal skrives fra d. 6. -8. maj. Opgaven afleveres d. 8. maj 2024 senest kl. 14 på VGintra/DHO/min side.

 

Eleverne er blevet forberedt i deres undervisning til at skrive deres første større skriftlige opgave og har skrive-fri i tre dage.

Fredag d. 3. maj har 1.g’erne en historiefaglig dag, hvor de har mulighed for at stille spørgsmål til deres historiekilder og arbejde med dem.

 

Der er skriveværksted i skolens studiesal, og alle elever kan tilmelde sig i hele skriveperioden.

 

Tilmelding foregår her.

 

Tilmelding til skriveværkstedet er frivilligt, det er et tilbud til skolens elever om at booke en arbejdsplads, med rum til fordybelse og koncentration. Skriveværkstedet er bemandet kl. 9-14.30.

 

Gymnasiets bibliotekar er i skriveværkstedet mandag og onsdag og besvarer spørgsmål vedr. formalia, materiale, rammer for opgaven, noter, litteraturliste osv.

Både dansk- og historielærere vil på skemalagte tidspunkter besvare faglige spørgsmål.

Gymnasiets læse- og skrivevejledere vil også tilstede i loft2 på til at besvare opgaverelaterede spørgsmål.