DHL 2021

DHL 2021

VG stillede sit hidtil stærkeste løbehold til DHL – her var både fysikken og kemien i top!