Danske Science Gymnasier afholder kursus på Virum Gymnasium torsdag d. 26. august

Danske Science Gymnasier afholder kursus på Virum Gymnasium torsdag d. 26. august

Danske Science Gymnasier inviterer til kursus-dag på Virum Gymnasium torsdag d. 26. august 2021.

 

Virum Gymnasium er en del af et stort samarbejdende netværk og åbner på denne dag dørene for kompetenceudvikling.

 

Danske Science Gymnasier (DASG) er et netværk af almene og tekniske gymnasier.

Netværkets mission er at:

  • Udvikle nye undervisnings- og læringsmetoder og nye undervisningsmaterialer på grundlag af fagdidaktiske forskningsresultater og nye fagligt pædagogiske ideer
  • Støtte lærernes kompetenceudvikling gennem kurser, seminarer og konferencer
  • Være rammen om et samarbejde mellem fagdidaktiske forskere og praktikere i skolen
  • Styrke samarbejdet mellem gymnasier og universiteter og virksomheder
  • Synliggøre god praksis for undervisningen i matematik og naturfag.Netværkets mål er at:
  • Øge interessen for matematik og naturvidenskabelige fag,
  • Sætte fokus på matematisk og naturvidenskabelig almendannelse, og
  • Motivere unge for en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse.

 

Læs mere om DASG her