INFO 2018-19

I vores Informationsskrift for skoleråret 2018-19 kan du få meget at vide om Virum Gymnasium, herunder skolestart, studieretningerne og de mange forskellige tilbud vi har til vores elever. Du vil også kunne læse en velkomst fra Rektor og en fra eleverne, samt få overblik over de mange ting, der foregår på VG i løbet af et gymnasieforløb.

 

Forhåbentlig udstråler skriftet det, vi især har at tilbyde her på VG: Viden og Glæde.

Hvis I ikke nåede vores Åbent Hus, så se Infoskrift 2017-2018 og øvrige informationer på sitet her.

Kontakt os gerne telefonisk eller per mail, hvis I har spørgsmål

 

Tirsdag d. 10. januar 2017 kl. 19:30 i VG-hallen

 

Der er adgang til hallen allerede fra klokken 19, hvor der underholdes med musik.

Det officielle program begynder klokken 19.30.

 

Ouverture:
VG ́s Jazzkvintet ved: Anders Løchte (AN), Christian Holst, Hanne Christensen, Jon Monrad Møller og Morten Westergaard

 

Aftenens værter:
Gustav Kristian Gyldenvang 1k og Maria Mulvad – Mikkelsen 2m

 

“While my guitar gently weeps”
Marius 2m, Frida 3m, Jonathan 3m, Joachim 3m og David 2m, solister: Jonas 3u, Ida 3m og Laurits 3m + kor.

 

Gymnasiets rammer 2017
Rektor Mette Kynemund

 

“Hold me tight”
Marius 2m, Frida 3m, Jonathan 3m, Joachim 3m og David 2m solister: Sofie 2m og Kathinka 2m, kor og dansere.
Efter VG-hallen præsenterer fagene sig overalt på skolen. Se særskilt oversigt og lokaleplanen på de næste sider.

 

Særlige aktiviteter på åbent hus

Orientering om gymnasieforløbet og studieretninger på VG 2017

 • Orientering: 20.15 – 20.35
 • Orientering: 20.50 – 21.10

 

Glasgang (lige udenfor VG-hal):

 • Gymnasievejledning og talentprogram

 

Forhal:
Information og gymnasievejledning

 

Studiesal:

 • Elevudvalg: Fester, musikcafé, VG på Tværs, VG by Night
 • DanmarksIndsamling,Ung til Ung
 • Skak
 • Kaffe, te mv.

 

Loft:

 • Elevråd, VGfilm, WordUp, Route66, VG5
 • VGs Miljøråd
 • Studieture
 • Lektiecafé
 • Matematikvejledning

Spansk som fortsættersprog

 

Vil du gerne have spansk som fortsættersprog i gymnasiet?
Intentionen i den nye gymnasiereform er, at spansk bliver et fortsættersprog i gymnasiet. 

 

Hvis du har spansksproglige forudsætninger, kan du vælge spansk som fortsættersprog på Virum Gymnasium. Læreplanen foreligger endnu ikke, så der vil være tale om en forsøgsordning.

 

For at vælge spansk som fortsættersprog skal du i forvejen have kendskab til lidt basisgrammatik samt et ordforråd, der gør, at du kan føre helt simple samtaler om almene emner som fx familien, vennerne, interesser, tøj, mad etc.

 

Et sådant forhåndskendskab har du måske opbygget fordi:

 

 1. Du har haft spansk som valgfag.
 2. Du har en spansktalende forælder.
 3. Du har med familien været bosat i et spansktalende land.
 4. Du har med familien været bosat i et andet land, hvor du havde spansk som sprogfag i grundskolen.
 5. Du har været på udveksling i et spansktalende land efter 9. klasse.

 

Måske har du lært spansk på helt anden vis. For at afgøre om du kan blive optaget på et spansk fortsætterhold, skal du gennemføre en lille mundtlig spanskprøve. Det er gymnasielærere i spansk, der står for prøven. Hvis du ønsker at gennemføre en sådan prøve, kan du kontakte spansklærer Hanne Dammand for nærmere aftale på mail hd@edu.virum-gym.dk eller på telefon 60644902.

 

I spansk fortsætterundervisningen vil du komme til at arbejde med forskellige temaer, så du får et godt kendskab til kultur og samfundsforhold i Spanien og Latinamerika. Du kommer til at arbejde med mange forskellige undervisningsmaterialer såsom tekster, billeder, tv og film.

 

Afslutter du spansk fortsætter på B-niveau, gives der en mundtlig karakter og du kan komme til mundtlig eksamen. Hæver du spansk fortsætter til A-niveau, gives der både en mundtlig og en skriftlig karakter, og du kan komme til mundtlig og skriftlig eksamen.

 

Spansk fortsætterhold oprettes under forudsætning af tilstrækkelig tilmelding.

Skolestart er 9. august 2017. I de første tre måneder, vil vi gøre alt for, at du lærer skolen godt at kende, så du føler dig godt tilpas og kan træffe de rigtige valg for din uddannelse. I løbet af efteråret vil du blive præsenteret for forskellige studieretningsfag og vil få en smagsprøve på hvad det vil sige at vælge den ene eller den anden studieretning, ligesom du vil møde en række af de obligatoriske fag.

Til at understøtte vejledningen, vil du blive screenet i matematik, læsning og i din grammatikforståelse, så vi og du kan være sikre på, du får valgt det helt rigtige.

 

I begyndelsen af studieretningsforløbet, som begynder tre måneder inde i skoleåret, vil der være et introduktionsforløb, så du hurtigt bliver fortrolig med dine kammerater, lærere og fag. Dit valg af studieretning og fag er det, der skal give dig adgang videre efter din studentereksamen. Lærerne har derfor fokus på din faglige dybdelæring i fagene og på det faglige samspil mellem fagene.

 

Der står meget mere om fagene andre steder, så her skal blot nævnes at du som noget nyt bl.a. kan vælge spansk som fortsættersprog, hvis du opfylder kravene til det.

At gå på VG er lærerigt, sjovt, udfordrende og til tider krævende.

 

Undervisningen foregår både i klasseværelset, på gangene, udenfor, i Studiesalen og i auditoriet. I løbet af året vil du også komme på ekskursioner tilknyttet dine fag, ligesom fagene byder inspirerende eksterne oplægsholdere fra ’virkeligheden’ ind i undervisningen.

 

Der er mange studieområder på VG, du kan benytte dig af. Er du til ro og refleksioner uden for megen larm, kan du altid finde en plads i et hjørne eller indtage studiekupéerne på Loftet, hvor siderne er støjdæmpende, og hvor der kan diskuteres og reflekteres uden at blive forstyrret af andre end ens egen gruppe. Er du derimod til arbejde med højt til loftet og med masser af andre elever omkring dig, skal du bruge vores nyrenoverede Studiesal, som fungerer som studie- og læringsrum i både moduler, mellemmoduler og pauserne. VG har studiepladser både ude og inde. De hyggelige gårdmiljøer er et attraktivt rum for gruppearbejde og frisk luft, når vejret tillader det – og de bliver flittigt brugt.