3gBi/1 var ‘ Havforskere for en dag’ på Øresundsakvariet.

3gBi/1 var onsdag d. 13. oktober på ekskursion til Øresundsakvariet.

 

I smukt vejr og med udsigt til Kronborg, var eleverne ‘Havforskere for en dag’.

 

Iført flotte våddragter og snorkleudstyr undersøgte eleverne dyre- og plantelivet på forskellige biotoper.
Vejret var fantastisk, …….men en smule koldt i vandet…

 

 

Eleverne startede med at høre et foredrag om Øresunds hydrografi, da den er en af forudsætningerne for den meget varierede natur, der er i Sundet.

Undervejs blev eleverne introduceret for en række biologiske termer, og forholdene blev sat i et større perspektiv.

Eleverne stiftede praktisk bekendtskab med den videnskabelige metode og indsamlede data til den efterfølgende rapportskrivning.

 

Læs mere om Øresundakvariet her

Øresundsakvariet er et mindre saltvandsakvarium, der ligger tæt på Øresund ved Nordhavnen i Helsingør. Akvariet er en del af Biologisk Institut ved Københavns Universitet og et videnpædagogisk center indenfor havmiljøet med oplevelser og inspiration til alle!

Ved et besøg på akvariet får du et indblik i den fantastiske og for de fleste mennesker fuldstændig ukendte verden, som udfolder sig på bunden af de danske have og fjorde. Læs mere vores akvarier.

 

 

Mandag d. 4/10 og tirsdag 5/10, var VG’s pige- og drengefodboldhold afsted til Regionsstævnerne.

 

Mandag blev det til en flot sejr til pigeholdet, som dermed skal videre til finalestævnet i uge 43.

 

Tirsdag røg drengeholdet desværre ud på straffespark, efter en ellers dominerende indsats i semifinalen.

 

3d var onsdag d. 29.september på besøg hos Havhøst på Kalvebod bølge – et besøg, der var finansieret af ‘Naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje’.
Her blev høstet, sorteret, dissekeret, tilberedt og til slut – spist – muslinger under kyndig vejledning af de tilknyttede biologer på stedet, Frederikke og Emil.
Havhøst er en sammenslutning af maritime nyttehaver, NGO’er, skoler, virksomheder og ganske almindelige mennesker, som dyrker, høster og spiser af havets ressourcer uden at naturen lider overlast. Regenerative afgrøder som tang, blåmuslinger og østers optager næringsstoffer fra havet, binder CO2, skaber nye undervandshabitater og åbner op til en verden af spiselige oplevelser, der er ukendt for mange.

 

Havhøst kultiverer, høster og spiser af havets ressourcer uden at naturen lider overlast. Tang, blåmuslinger og østers optager næringsstoffer fra havet, reducerer iltsvind og åbner op til en verden af gastronomiske oplevelser, der er ukendt for mange. Det på trods af, at Danmark har mere end 7.000 km kystlinje og intet punkt ligger mere end 50 km fra havet. Tag med os ud i det blå.

 

 

Traditionen tro har Virum Gymnasium afholdt Naturvidenskabsfestival med de lokale folkeskoler.

 

Årets tema for den landsdækkende naturvidenskabsfestival i uge 39 var:

 

”Helt vildt”.

 

450 folkeskoleelever var inviteret til en dag på gymnasiet, hvor de blev modtaget af vores dygtige elever i 2.g og 3.g med fysik, kemi, biologi, biotek og naturgeografi.

 

Dygtige og entusiastiske gymnasieelever har i mindre grupper formidlet naturvidenskab og lavet spændende hands-on forsøg med 8.-9.-klasses eleverne.

 

Vi håber, at alle har haft en fantastisk dag med naturvidenskab på VG.

Virum Gymnasium havde i denne uge besøg af Amnesty International.

 

Kia, som er student fra VG og Niels afholdt workshops om ytringsfrihed for samfundsfag A-hold i 2.- og 3.g.

 

Formålet med workshoppene var at sætte fokus på,  hvorfor ytringsfriheden er en vigtig politisk rettighed.

Eleverne blev præsenteret for konkrete eksempler på krænkelser af ytringsfriheden både i Danmark og globalt.

Onsdag den 29.september klokken 15.00 afholdes studieretningscafe for 1.g’erne.

 

Der er mulighed for at stille de sidste afklarende spørgsmål til faglærere om fag og studieretninger.

 

Studieretningscaféen afholdes på loftet og det er uden tilmelding, man kommer bare forbi.

 

På mandag – den 4.10. skal alle 1g eleverne afgive deres ønske studieretning. Eleverne har været igennem et længere vejledningsforløb og mandag d. 27. september afholdtes der endvidere møde om studieretningsvalget for forældrene.

VGcc åbner for skoleårets foredragsrække torsdag d. 30. september med et foredrag om børnefængsler.

 

Foredragsholder er Tanja Marie Kristensen.

 

Foredraget er for VGs psykologi-hold.

 

Se mere om VGcc her

VG inviterer til forældremøde mandag d. 27.9.21 kl. 19.30 i studiesalen.

 

Eleverne er de seneste uger blevet klogere på deres kommende studieretningsvalg i de tre studieretningspræsentationer, ved at tale med faglærerne og deres gymnasievejleder samt gennem egne refleksioner.

 

Vi håber, at alle bliver afklarede inden valget den 4.10. For at I, forældre også kan bakke op og tale med om dette valg på hjemmefronten, vil vi gerne invitere til forældremøde på VG mandag den 27.9.21 kl. 19.30. Her vil I bl.a. kunne få en større indsigt i studieretningerne ved præsentationer af disse og ved individuelle samtaler.

 

Der er ikke tilmelding til dette møde. I møder bare op. Forældremødet er kun for forældre.

20.9.21 var alle VGs NgC-elever på ekskursion til Møns Klint. En dag i strålende solskinsvejr.

 

Her fik de guidet tur på Klinten og derefter mulighede for at opleve det tilhørende museum.

 

I de kommende uger skal eleverne udarbejde en naturudsendelse på baggrund af deres opdagelser ved klinten.

 

 

Onsdag d. 29. september drager VGs spansklærere AE og Mi sammen med 28 spanskelever fra 2.g til Badalona, der er en forstad til Barcelona.

 

Her skal eleverne bo i en lille uge hos en spansk værtsfamilie, prøve at gå på et spansk gymnasium, lære en masse om spansk kultur – og selvfølgelig træne deres spanskkundskaber.

 

Der bliver tid til både at besøge kendte steder son La Sagrada Familia og Park Güell, men også mindre kendte steder i Barcelona. Der er indlagt to udflugtsdage i programmet.

 

Vi håber naturligvis på godt vejr, for Badalona har en dejlig strand.

 

I foråret kommer de spanske elever på genbesøg på Virum Gymnasium, hvor de håber at kunne øve deres engelskkundskaber.