Besøg på VG af en uddannelsesdelegation fra den kinesiske provins, Qingdao, den 13. januar 2020.

Besøg på VG af en uddannelsesdelegation fra den kinesiske provins, Qingdao, den 13. januar 2020.

Under besøget havde 2fm SA og deres lærer Rasmus Johansen, forberedt rundbordssamtaler om det danske skolesystem, grøn omstilling, demokrati, at være ung i Danmark, dannelse er mere end uddannelse og velfærdstaten.
Efterfølgende mødtes den kinesiske delegation med ledelsen og den internationale koordinator til drøftelser om dannelse, uddannelse og muligt fremtidigt samarbejde.