Besøg fra Korea

Besøg fra Korea

Fredag 18. januar 2019 tog VG imod en delegation fra Sajik High School i Korea.

 

Delegationen på 9 personer fra Koreas næststørste by Busan (5 mio. indbyggere) bestod af rektor og forskellige faglærere.

 

Koreanerne var først til engelsksprogede rundbordssamtaler med 3g samfundsfag A-elever og deres lærer Jon Monrad Møller, hvor delegationen bl.a. kunne høre om og spørge ind til det danske skolesystem, VG’s arbejde med internationalisering, og hvordan det er at være ung i Danmark. Derefter var der rundvisning på skolen og til sidst gensidige oplæg, hyggeligt samvær og samtale med hele VG’s ledelse.

 

Det var et spændende besøg, der mundede ud i en gensidig interesse i at holde kontakten og undersøge muligheden for et fremtidigt samarbejde. I besøget deltog også en dansk udvekslingselev, som havde gået et år på den koreanske skole, og som her i foråret vil deltage i et samfundsfagsmodul og fortælle de danske elever fra VG lidt mere om, hvordan dagligheden var på det koreanske gymnasium.