Bæredygtig klasserumsledelse og digital omstilling – Et KA122 ‘Short term mobility project for staff in school education’

Bæredygtig klasserumsledelse og digital omstilling – Et KA122 ‘Short term mobility project for staff in school education’

Virum Gymnasium har fået EU-midler til et efteruddannelsesprojekt om bæredygtig klasserumsledelse og digital omstilling.

 

I løbet af det næste halvandet år sender vi således 28 lærere og administrativt personale på korte Job Shadowing-ophold på gymnasier i Island, Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Estland, Irland og Spanien og Frankrig.

 

Vi håber på den måde at få større indsigt i, hvordan andre lande i Europa håndterer udviklingen indenfor AI og hvilken kultur det afstedkommer hos den enkelte klasse eller skole. Derudover er det hensigten, at de ansatte skal opnå større bevidsthed om egen praksis indenfor området og således kunne tilpasse og udvikle egen klasserumsledelse i samarbejde med kolleger på Virum Gymnasium.

 

Det er anden gang Virum Gymnasium får mulighed for at tage ud i Europa på jobshadowing og få inspiration og udveksle viden med kolleger på andre uddannelsesinstitutioner.