3d på ekskursion til ‘Havhøst’

3d på ekskursion til ‘Havhøst’

3d var onsdag d. 29.september på besøg hos Havhøst på Kalvebod bølge – et besøg, der var finansieret af ‘Naturvidenskabsfestivalens uddelingspulje’.
Her blev høstet, sorteret, dissekeret, tilberedt og til slut – spist – muslinger under kyndig vejledning af de tilknyttede biologer på stedet, Frederikke og Emil.
Havhøst er en sammenslutning af maritime nyttehaver, NGO’er, skoler, virksomheder og ganske almindelige mennesker, som dyrker, høster og spiser af havets ressourcer uden at naturen lider overlast. Regenerative afgrøder som tang, blåmuslinger og østers optager næringsstoffer fra havet, binder CO2, skaber nye undervandshabitater og åbner op til en verden af spiselige oplevelser, der er ukendt for mange.

 

Havhøst kultiverer, høster og spiser af havets ressourcer uden at naturen lider overlast. Tang, blåmuslinger og østers optager næringsstoffer fra havet, reducerer iltsvind og åbner op til en verden af gastronomiske oplevelser, der er ukendt for mange. Det på trods af, at Danmark har mere end 7.000 km kystlinje og intet punkt ligger mere end 50 km fra havet. Tag med os ud i det blå.