3.g – Danmarksrejser i uge 38 2019

3.g – Danmarksrejser i uge 38 2019

VGs 3.g’ere har i uge 38 været ude at se på Danmark.

 

Klasserne har været i mange forskellige byer, se oversigt og programmer til højre i margenen.

I forbindelse med de flerfaglige forløb har eleverne arbejdet med at skrive projektbeskrivelser, evalueringen heraf, karrierelæring og kulturudsyn.

 

Eleverne har i arbejdet med projektbeskrivelserne gjort sig overvejelser over fagenes metoder og arbejdet tværfagligt i fagene. For mange elever fik det arbejde en praktisk dimension ude på universiteterne, hvor de har overværet forelæsninger, set laboratorier, afprøvet udstyr og fået indsigt i nogle af de undersøgelser og forskningsprojekter, der pågår. Stor tak til engagerede lektorer, professorer og studerende for at bruge tid på at åbne dørene til deres faglige hverdag og inspirere eleverne.
Derudover, har eleverne set nogle af de store kulturinstitutioner rundt om i Danmark og haft spændende rundvisninger. Bl.a. på AROS i Århus, Musikhuset i Ålborg, Trelleborg udenfor Slagelse, Ragnarock i Roskilde – Museet for pop, rock og ungdomskultur og forestilling på Odense Teater.
Der har været besøg hos kommunalbestyrelser og virksomheder som har givet indblik i både demokratiske processer og udfordringer. Derudover er eleverne blevet udfordret i trætoppene i Klatreparkerne i både Randers og Ålborg, i samarbejdsøvelser på vand samt i trampolinparken i Århus.

 

Tak til både lærere og elever for spændende ture og stort engagement.