Et stærkt science-gymnasium

Det er Virum Gymnasiums vision at være en seriøs uddannelsesinstitution med afsæt i det lokale miljø, hvor det faglige, det kreative og det sociale skaber et trygt og inspirerende læringsmiljø og en god arbejdsplads.

 

VG står for faglig fordybelse og faglig og didaktisk udvikling. VG er et gymnasium med høje standarder og mange stolte traditioner, men også et moderne og dynamisk gymnasium med mod til nytænkning.

Skolestart er 9. august 2017. I de første tre måneder, vil vi gøre alt for, at du lærer skolen godt at kende, så du føler dig godt tilpas og kan træffe de rigtige valg for din uddannelse. I løbet af efteråret vil du blive præsenteret for forskellige studieretningsfag og vil få en smagsprøve på hvad det vil sige at vælge den ene eller den anden studieretning, ligesom du vil møde en række af de obligatoriske fag.

Til at understøtte vejledningen, vil du blive screenet i matematik, læsning og i din grammatikforståelse, så vi og du kan være sikre på, du får valgt det helt rigtige.

 

I begyndelsen af studieretningsforløbet, som begynder tre måneder inde i skoleåret, vil der være et introduktionsforløb, så du hurtigt bliver fortrolig med dine kammerater, lærere og fag. Dit valg af studieretning og fag er det, der skal give dig adgang videre efter din studentereksamen. Lærerne har derfor fokus på din faglige dybdelæring i fagene og på det faglige samspil mellem fagene.

 

Der står meget mere om fagene andre steder, så her skal blot nævnes at du som noget nyt bl.a. kan vælge spansk som fortsættersprog, hvis du opfylder kravene til det.

At gå på VG er lærerigt, sjovt, udfordrende og til tider krævende.

 

Undervisningen foregår både i klasseværelset, på gangene, udenfor, i Studiesalen og i auditoriet. I løbet af året vil du også komme på ekskursioner tilknyttet dine fag, ligesom fagene byder inspirerende eksterne oplægsholdere fra ’virkeligheden’ ind i undervisningen.

 

Der er mange studieområder på VG, du kan benytte dig af. Er du til ro og refleksioner uden for megen larm, kan du altid finde en plads i et hjørne eller indtage studiekupéerne på Loftet, hvor siderne er støjdæmpende, og hvor der kan diskuteres og reflekteres uden at blive forstyrret af andre end ens egen gruppe. Er du derimod til arbejde med højt til loftet og med masser af andre elever omkring dig, skal du bruge vores nyrenoverede Studiesal, som fungerer som studie- og læringsrum i både moduler, mellemmoduler og pauserne. VG har studiepladser både ude og inde. De hyggelige gårdmiljøer er et attraktivt rum for gruppearbejde og frisk luft, når vejret tillader det – og de bliver flittigt brugt.