1968 på VG

1968 på VG

I uge 43 afholder skolen en temadag for 1.g’erne om 1960’ernes og -70’ernes ungdomsoprør. Anledningen er, at det i år er 50-året for 1968. 
Hensigten er at give eleverne en forståelse af ungdomsoprøret og dets skelsættende historiske begivenheder: fx The Summer of Love, Woodstock, borgerrettighedsbevægelsen i USA, studenteroprøret, sociale eksperimenter som fristaden Christiania, Thy-lejren og Femø-lejren, eksperimenterne med bevidsthedsudvidende stoffer, alternative livsformer, fx kollektivet, kritikken af det borgerlige, konforme liv, kvindebevægelsen og meget andet. 
 
Eleverne får i undervisningen til opgave at formidle sange, digte, artikler m.m. fra ungdomsoprøret på plancher.
I uge 46 markerer hele skolen 50 året for Ungdomsoprøret. Her vil forskellige fag byde ind med pejlinger på Ungdomsoprøret. Ugen kulminerer fredag d. 16. november, hvor vi bl.a. klæder os ud i 60’er-tøj, lytter til musikken fra dengang osv. ”