To af VGs lærere har været på Job-shadowing i Rostock

To af VGs lærere har været på Job-shadowing i Rostock

To af VG’s lærere, Jette og Emmy, har været på jobshadowing i Rostock. Rostock er en mindre by med ca. 200.000 indbyggere, lige på den anden side af Østersøen.

 

Vi besøgte et traditionsrigt gymnasium, Innerstädtisches Gymnasium Rostock, der ligger tæt på centrum og som har en elever, der minder om VG’s elever. Bygningen stammer fra 1930, en flot Bauhaus-bygning. Den har efter en restaurering igen sit stilrigtigt flade tag – vel at mærke efter at bygningen under Det Tredje Rige havde fået et valmtag (et skråtag som på VG), for at fremstå mindre “jødisk” og mere “tysk”!

 

Skolen fremstår som en flot ramme for et gymnasium, hvor de 2 kunstneriske fag, kunst og musik, spiller en stor rolle.

 

Gymnasiet har 6 årgange (7.-12. klasse). Det, vi især lagde mærke til, var den koncentration, der var i undervisningen på alle årgange. Autoriterne er klart definerede. Eleverne vænner sig allerede fra 7. klassetrin til adfærdsregler, som fører til en undervisning med mere tid til det faglige, fx at overtøjet hænges på knagerække inden timen starter, eleverne sidder på deres pladser 5 minutter før timens start, og kommer man for sent, må eleven stå skoleret ude på gangen. Kun ganske få elever lader sig friste af mobilens muligheder, men den bruges ofte fagligt, fx når der skal dokumenteres plancher, modeller mm. I mange fag er computeren er erstattet af skolehæfter og skolebøger, dels fordi skolens internet ikke fungerer optimalt, men også som aktivt tilvalg.

 

Skriftlige afleveringer, mundtlige fremlæggelser, videoer og test indgik i bedømmelsesgrundlaget. Årskarakteren bygger på et gennemsnit af samtlige afleveringer fra årets løb – mon det havde betydning for koncentrationen i undervisningen?

 

En anden ting vi bemærkede var, at dagen er opbygget af lektioner på 45 minutters varighed, nogle gange i dobbeltlektioner. Det gav en dynamisk og afvekslende hverdag med henholdsvis kort og intensiv undervisning eller undervisning med mere tid til fordybelse.

 

Ud over vores besøg på gymnasiet nød vi byen og især byens arkitektur, der bl.a. bestod af spændende DDR-arkitektur med gotiske elementer!

 

Vi vil med glæde vende tilbage en dag, for de danske Lundgaard & Tranberg Arkitekter har netop vundet den internationale konkurrence om Archäoligisches Landesmuseum i Rostock. Det bliver spændende! Læs evt. mere her: https://www.ltarkitekter.dk/nyheder-da-0/archologisches-landesmuseum-i-rostock